Klachtenregeling

Je hebt een klacht. Wat nu?

Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je ontevreden bent of wat je anders zou willen.

Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NVAGT. Deze ondersteunt je bij het formuleren van je klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Mijn praktijk valt onder de Wet kwalitiet, klachten en geschillen zorg (WKKGZ). Hierdoor ben ik via mijn beroepsverenigisch aangesloten bij de SCAG, een onafhankelijke geschillencomissie. Samen met de klachtenfunctionaris kijk je naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor je klacht. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.