Wat zijn sommige mensen toch geniaal. En wat jammer dat vele van hen niet meer onder ons zijn. Regelmatig kom ik teksten of citaten tegen die mij tot nadenken manen. Vol bewondering kijk ik dan op tegen zo’n oude man of vrouw en voel ik soms ook een klein steekje jaloezie: ‘Dat ik hier niet opgekomen ben, waren ze echt al zo wijs in die tijd?’
Een van de teksten waar ik het nu over heb is van Rabbi Nahum van Chernobyl (1730-1797) en is als volgt:

Ik en jij
‘Als ik ik ben en jij jij
dan ben ik gewoon ik en jij gewoon jij.
Maar als ik ik ben OMDAT jij jij bent
en jij jij bent OMDAT ik ik ben,
dan ben ik niet alleen ik en jij niet alleen jij.’

Hieruit zou je kunnen afleiden dat een mens, of sterker nog, een organisme alleen maar kan leven als de ander er ook is. Er is namelijk geen ik zonder jij of een jij zonder ik. We zijn dus in letterlijke en figuurlijke zin aan elkaar overgeleverd.
Begrijpen we elkaar nog?
Wellicht wordt het duidelijker als ik Georges Lambrechts, Gestalttherapeut in België citeer:

‘Een individu in de letterlijke betekenis van het woord – van het Latijnse individuus: ondeelbaar – bestaat in feite niet. Een identiteit krijgen we alleen maar door de wisselwerking met anderen’

Wisselwerking

Het feit dat dit mij zo intrigeert is niet zo gek. Binnen de Gestalttherapie zien we de ander niet als een ‘op zichzelf staand wezen’. Zowel ik als de ander zijn in een situatie altijd in wisselwerking met de omgeving. Ieder neemt zijn ervaringen, zijn rugzak boordevol informatie en kennis mee en handelt hiernaar en juist door de voortdurende wisselwerking met de omgeving is geen mens hetzelfde. En dat maakt de wereld soms best ingewikkeld maar ook spannend, leuk en uitdagend.

Ik ben ik omdat jij jij bent

In mijn praktijk merk ik regelmatig dat wij mensen heel goed in staat zijn om te denken dat wij dingen ‘alleen’ kunnen doen. We houden onze problemen voor onszelf, onze onzekerheden bespreken we niet en we doen ons anders voor dan we daadwerkelijk (willen) zijn. Als je je dan bedenkt dat de ontmoeting met de ander juist noodzakelijk is om te ‘zijn’ dan kan ik ook zeggen dat we alleen in deze ontmoeting onze problemen, idealen, onzekerheden, angsten en verwachtingen kunnen onderzoeken en bestaansrecht kunnen geven. We zijn dus werkelijk aan elkaar overgeleverd en dat idee vind ik best fijn. Want wie ben ik zonder de ander?

Blij met jou

Door deze conclusie durf ik ook voorzichtig te zeggen dat Rabbi Nahum van Chernobyl inderdaad in die tijd al zo verschrikkelijk wijs was. Ik ben blij dat hij zijn wijsheid heeft gedeeld en wij hiervan kunnen profiteren.
Rest mij nog te zeggen dat ik zo blij ben met jou!

Door de ontmoeting met jou kan ik ik zijn…